15. SIMPOZIJ O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI

15. SIMPOZIJ O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI
15. Simpozij u zaštiti zdravlja bilja održan je u periodu od 6-8. novembra 2018. godine u hotelu „Hills“ na Ildiži. Simpoziju, kojeg organizira Društvo za zaštitu zdravlja bilja u Bosni i Hercegovini, tokom tri radna dana prisustvovalo je preko 220 učesnika, uključujući predstavnike ministarstava, inspekcijskih i savjetodavnih službi, odgovorne osobe za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini, stručnjake i profesore iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, proizvođača sjemena i sadnog materijala, kao i veliki broj studenata. Sveukupno je izloženo 54 rada u tematskim cjelinama, entomologije, fitopatologije, herbologije, fitofarmacije toksikologija i ekotoksikologija i integralne zaštite bilja.Svečanoj ceremoniji otvaranja, pored predsjednika društava iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, predstavnika Ministartsva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, načelnika općine Ilidža, direktora Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu, i mnogih drugih, prisustvovao je idekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, prof. dr. Muhamed Brka, koji je izrazio svoje zadovoljstvo ovogodišnjom organizacijom i poželio daljni uspješan rad Društvu za zaštitu zdravlja bilja u Bosni i Hercegovini i predsjedniku, prof. dr. Nedžadu Kariću.Na ovogodišnjem jubiularnom simpoziju, dodjeljena su priznanja zaslužnim članovima društva; prof. dr Jadranki Pejičić, mr Huseinu Berberovići i dipl. ing. Zoranu Turku za njihov rad i doprinost u oblasti zaštite zdravlja bilja u Bosni i Hercegovini.
Održan je i okrugli sto na temu“ Karantinski štetni organizmi“ uz učešće predstavnika Uprave Bosne i  Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa uvodnim referatima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske o aktuelnim problemima u ovoj oblasti. Promovisana su i tri vrlo vrijedna izdanja u oblasti zaštite bilja: Rezistentnost korovskih biljaka na herbicide (V. Janjić i S. Mitrić), Bolesti sadnog materijala povrtlarskih biljaka (G. Delibašić, A. Obradović i B.Tanović) i Viroze ratarskog, povrtlarskog i ukrasnog bilja (B. Krstić, I. Stanković i A. Vučurević)Usvojeni zaključci simpozija dotiču se, prije svega, potrebe inteziviranje saradnje između nauke i struke i većeg uključivanja savjetodavaca i proizvođača u istraživanja. Saradnja na nacionalnom i regionalnom nivou se podrazumjeva ali postoje i mogućnosti daljnjeg unaprijeđenja kroz zajedničke projekte.Objavljeno: 13.11.2018