JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. EMIRA BEĆIROVIĆA

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. EMIRA BEĆIROVIĆA


Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mr. Emira Bećirovića, pod naslovom: „PROIZVODNI I TRŽIŠNI RIZIK U PROIZVODNJI JAGODASTOG VOĆA NA

PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u petak, 08.01.2021.godine u 12 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Objavljeno: 31.12.2020