INTERNET PROMOCIJA I PREZENTACIJA „ZELENO PODUZETNIŠTVO E PORTAL I ANDROID APLIKACIJA“

INTERNET PROMOCIJA I PREZENTACIJA „ZELENO PODUZETNIŠTVO E PORTAL I ANDROID APLIKACIJA“

Prezentacija je održana u četvrtak, 27. 05. 2021, s početkom u 1,30 p m, putem platforme Google Meet.

 

Regionalni e-portal “Zeleno poduzetništvo i aplikacija za Android” razvijen je u okviru Erasmus + projekta “ WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE - BUGI”.

 

Ova inicijativa funkcionirat će kao virtualna udruga poljoprivrednika iz urbane poljoprivrede kao i ostalih poljoprivrednika u regiji. Ovaj e-portal povezan je sa službenom web stranicom projekta (https://www.bugi.unsa.ba/) i služit će za širenje rezultata projekta. Projektni “BUGI” tim trajno će raditi na istraživanju regionalnih i međunarodnih sudionika, povećanju članova portala i suradnje slanjem pozivnica i promotivnih materijala. Istodobno će poljoprivrednicima, firmama i grupama civilnog društva omogućiti da koriste informacije, literaturu i priručnike . Regionalni portal zelenog poduzetništva surađivat će sa sličnim inicijativama širom svijeta, osiguravajući širenje izvan područja provedbe i korištenja projekta nakon nejgove provedbe.

Zeleno poduzetništvo istražit će alternativne prodajne i marketinške strategije (npr. CSA, poljoprivredna tržišta, sheme boksa / usluge dostave, uzgoj skrbi, koncepti zakupnina, itd.)

Razvijena je Android aplikacija u kojoj će poljoprivrednici upoznati potrošače. Ovaj bi program povećao prihod poljoprivrednika, ali istovremeno djelovao kao kratki lanac opskrbe hranom i imao pozitivan utiecaj na lokalnu ekonomiju. Aplikacija će se koristiti i za širenje rezultata projekta.

 

E-portal za zeleno poduzetništvo i Android aplikaciju (Green Entrepreneurship e-portal and android application) možete pronaći na:

https://greenent poduzetništvo.bugi.unsa.ba/Objavljeno: 03.06.2021