Održana obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini

Održana obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini


Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, u periodu od 01-04. februara 2024. godine organizovan je osmi ciklus Obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava.

Obuka je održana na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49-04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2- 20/7-594-8/22, od 15. jula 2022. godine
Učešće na obuci je uzelo ukupno 79 polaznika. Svi kandidati su uspješno završili obuku i dobili certifikate koji važe naredne tri godine.

Obuku odgovornih osoba za promet fitofarmaceutskih sredstava do sada je završilo ukupno 205 kandidata. Od ovog broja, 72 kandidata je zaključno sa ovim osmim ciklusom obuke obnovilo certifikate po drugi put, što dovoljno govori o značaju i održivosti ovog programa obuke.


Ovom prilikom se zahvaljujemo AS grupaciji, posebno kompanijama Klas d.d. Sarajevo i Vispak d.d. Visoko, na sponzorstvu ovogodišnje obuke.
Naredni ciklus, prema Planu obuke za 2024. godinu,  održaće se sredinom novembra 2024. godineObjavljeno: 19.02.2024