OBAVJEŠTENJE (Erasmus plus projekat LANDS)

OBAVJEŠTENJE (Erasmus plus projekat LANDS)

Uzimajući u obzir proglašenje vanredne situacije (stanje nesreće) koja podrazumijeva i zabranu (potpunu ili djelimičnu) kretanja na teritoriji i Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, odlaže se sprovođenje obuka iz oblasti agroturizma u okviru javnog poziva Erasmus plus projekta LANDS.

 

U toku trajanja vanrednog stanja zainteresovani polaznici mogu pristupiti svim materijalima kurseva na Mudl (Moodle) platformi na sljedećoj web stranici:

 http://vpts.edu.rs/moodle/course/index.php?categoryid=8

 

Sve dalje aktivnosti na realizaciji obuka mogu se sprovoditi putem platforme, a zainteresovani se mogu obratiti na e-mail adresu koordinatora ispred Univerziteta u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i to:

Prof. dr Sabahudin Bajramović – s.bajramovic@ppf.unsa.ba i

Mr Emir Bećirović, e.becirovic@ppf.unsa.ba

 

Nakon prestanka važenja vanrednog stanja, zainteresovani korisnici biće obavješteni o daljem načinu rada.

 

S poštovanjem

 

UNSA koordinator, Prof. dr Sabahudin Bajramović
Objavljeno: 09.04.2020