Parcijalni ispit iz matematike

Parcijalni ispit iz matematike

Parcijalni ispit iz matematike će se održati u četvrtak 30.11.2017. godine prema sljedećem rasporedu:


- smjerovi BP i ZOO od 08.00 sati do 09.45 sati

- smjerovi AE i PT od 10.00 sati do 11.45 sati.

 

Studenti su ovbavezni da ponesu index sa sobom ili neki drugi identifikacijski dokument. Na ispitu se mogu koristiti samo kalkulatori sa osnovnim aritmetičkim operacijama. Upotrba mobitela ili drugih pomoćnih materijala nije dozvoljena.

 

 

dr. Zenan Šabanac


Objavljeno: 20.01.2018