POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, PARTNER PROJEKTA - PROIZVODNJOM LANA DO ODRŽIVIH RADNIH MJESTA U POLJOPRIVREDI

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, PARTNER PROJEKTA - PROIZVODNJOM LANA DO ODRŽIVIH RADNIH MJESTA U POLJOPRIVREDI

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, partner projekta - Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi - kojeg finansira Evropska unija uspješno završio program edukacije 100 izabranih poljoprivrednih proizvođača sa područja opština Petrovac, Bosanski Petrovac, Ključ, Ribnik, Drvar i Istočni Drvar.


OPŠIRNIJE

Objavljeno: 03.05.2018