JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS


Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance of Bosnia and Herzegovina

Na osnovu člana 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 59/07 i broj 59/09), člana 7. stav (2) Odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik BiH“, br. 22/23) i članka 2. stavak (1) Pravilnika o načinu provođenja javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/23) Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine raspisuje


JAVNI KONKURS


za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju

kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa


Tekst Javnog konkursa je dostupan na linku.Objavljeno: 21.02.2024