U ZAGREBU JE 14.12.2018 ODRŽANA DEKANSKA KONFERENCIJA NA KOJOJ SU UČESTVOVALI DEKANI I PRODEKANI POLJOPRIVREDNIH FAKULTETA JUGOISTOČNE EVROPE

U ZAGREBU JE 14.12.2018 ODRŽANA DEKANSKA KONFERENCIJA NA KOJOJ SU UČESTVOVALI DEKANI I PRODEKANI POLJOPRIVREDNIH FAKULTETA JUGOISTOČNE EVROPE

U Zagrebu je 14.12.2018 održana Dekanska konferencija na kojoj su učestvovali dekani i prodekani poljoprivrednih fakulteta jugoistočne Evrope. Konferenciju je organizovao Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.

Na ovoj konferenciji prisustvovale su delegacije poljoprivrednih fakulteta iz Zagreba, Osijeka, Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Beograda, Novog Sada, Čačka, Skoplja, Podgorice, Maribora i Ljubljane. Dekani i prodekani su predstavili svoje fakultete i izazove sa kojima se suočavaju.

Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji kao i zajedničko učešće na evropskim i drugim projektima.

Također, predloženo je da se već sljedeće godine osnuje asocijacija poljoprivrednih fakulteta jugo-istočne Evrope čiji sastanci bi se održavali jednom godišnje, svaki put u drugom gradu.

Objavljeno: 15.12.2018