KOLOKOVIJ IZ PREDMETA PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA

KOLOKOVIJ IZ PREDMETA PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA

Kolokovij iz predmeta Prehrambena mikrobiologija (I ciklus odsjeka Prehrambene tehnologije) i Mikrobiologija namirnica (II ciklus studijskih programa Kontrola kvaliteta hrane i pića i Prehrambene tehnologije), održaće se u terminu održavanja završnog ispita iz naprijed pomenutih predmeta. Napomena:  Studenti koji polažu kolokvij uporedo sa završnim ispitom imaće na raspolaganju 1 h za izradu kolokvija, a 1.30 h  za završni ispit.

 

 

                                                                                                                               

Predmetni nastavnik

Doc.dr. Mersiha Alkić-Subašić

Objavljeno: 17.09.2019