ODRŽANA SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

ODRŽANA SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA
Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu održana je u subotu 7. decembra 2019. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch” (Zetra).

Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr. Muhamed Brka promovirao je:

-         97 bachaleora i tri diplomirana inženjera  (predbolonjski sistem studiranja) i
-          52 magistra struke koji su studij završili po bolonjskom sistemu i 4 magistra poljoprivrednih nauka koji su studij završili po predbolonjskom sistemu studiranja.

Studentica PPF-a, Ćerima Zahirović je odlikovana Srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu za postignuti uspjeh tokom školovanja (prosjek ocjena 9,27) i student PPF-a, Muamer Pekmez je odlikovan Srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu za postignutim+ uspjeh tokom školovanja (prosjek ocjena 9,11).


Objavljeno: 09.12.2019