INTERNACIONALNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE „SMART AGRICULTURE SYSTEMS, ANSWERS FOR FORTHCOMING CHALLENGES“

INTERNACIONALNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE „SMART AGRICULTURE SYSTEMS, ANSWERS FOR FORTHCOMING CHALLENGES“


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredni fakultet Univerziteta Ege (Izmir, Turska), u saradnji sa „Društvom za medicinski i biološki inžinjering BiH“ te Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organiziraju 30. jubilarnu  internacionalnu naučno-stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije pod nazivom „Smart agriculture systems, answers for forthcoming challenges“. 

Konferencija će se održati u hotelu Hills od 26. do 27. septembra 2019. godine. Za učešće na konferenciji prijavljeno je 95 radova iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije iz više zemalja. Svoja izlaganja na konferenciji će imati neki od najpoznatijih svjetskih stručnjaka iz Njemačke, Španije, Italije, Turske, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije...

Fokus konferencije je na predstavljanju novih tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji koje značajno usavršavaju ovaj sektor, čime se postižu bolji prinosi uz minimum korištenja prirodnih resursa. Jedino primjenom novih tehnologija u proizvodnji hrane može se adekvatno odgovoriti izazovima sadašnjice – sve većim potrebama za hranom i smanjenom količinom dostupnih prirodnih resursa.

Program konferencije će se realizirati kroz sljedeće sekcije: biljna proizvodnja, zootehnika, nove tehnologije u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, prehrambena tehnologija.
Sve pojedinosti su dostupne i na veb-stranici: https://agriconference.ppf.unsa.ba/.
 

Objavljeno: 24.09.2019