JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2023/2024 )- predmeti iz zimskog semestra

JUNSKO-JULSKI ROKOVI ZA APSOLVENTE(2023/2024 )- predmeti iz zimskog semestra 

Naziv predmeta

Redovni rok

Popravni rok

1.

Upravljanje kvalitetom (Prof.dr.Aleksandra Nikolić)

Utorak,25.06.2024. u 10h-A1

Utorak, 09.07.2024. u 10h – A1

3.

TEHNOLOGIJA MLIJEKA(Prof.dr.Zlatan Sarić)

Petak, 28.06.2024. u 14h-A3

Petak, 12.07.2024. u 14h-A3

4.

Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II (Prof.dr.Sanja Oručević-Žuljević)

Utorak,25.06.2024. u 12h-praktikum 3

Utorak, 09.07.2024. u 12h -praktikum 3

5.

Analiza poslovanja((doc.dr.Emir Bećirović)

Ponedjeljak, 24.06.2024. u 13h-praktikum2

Ponedjeljak, 08.07.2024. u 13h-praktikum 2

6.

Menadžerski sistemi osiguranja kvaliteta(prof.dr.Aleksandra Nikolić)

Utorak, 25.06.2024. u 10h-A1

Utorak, 09.07.2024. u 10h-A1

7.

Procesna kontrola proizvoda(prof.dr.Almir Toroman)

Srijeda, 26.06.2024. u 12h-A1

Srijeda,10.07.2024. u 12h-A1

8.

Sirarstvo (prof.dr.Zlatan Sarić)

Petak, 28.06.2024. u 14 h-A3

Petak, 12.07.2024. u 14h-A3

9.

Destilisana  alkoholna pića(prof.dr.Nermina Spaho)

Srijeda, 19.06.2024. u 10h -  sala3

Srijeda, 03.07.2024. u 10h-  sala 3

10.

Aplikativne metode obrade podataka u nutricionizmu (prof.dr.Jasmin Grahić)

Petak, 28.06.2024. u 10 h-praktikum 3

Petak, 12.07.2024. u 10h-praktikum 3

11.

Farmakologija i ishrana (prof.dr.Ahmed Smajlović)

Utorak, 18.06.2024. u 15h-A1

Utorak, 02.07.2024. u 15h-A1

12.

Prehrambena biohemija (prof.dr.Zilha Ašimović)

Petak, 28.06.2024. u 12h-A2

Petak,12.07.2024. u 12h-A2

13.

Prerada i pakovanje čaja, kafe i začina(prof.dr.Jasmin Grahić)

Petak, 28.06.2024. u 12h-praktikum 3

Petak, 12.07.2024. u 12h-praktikum 3

14.

Metode naučnog rada (prof.dr.Lejla Turulja)

Utorak, 18.06.2024. u 16 h-A1

Utorak, 02.07.2024. u 16 h-A1

15.

Poljoprivredna fitopatologija(Doc.dr.Arnela Okić)

 

Ponedjeljak, 24.06.2024. u 12h-praktikum 3

Ponedjeljak, 08.07.2024. u 12h-praktikum 3

16.

Osnovi pejsažnog oblikovanja(prof.dr.Jasna Avdić)

 

Utorak, 25.06.2024. u 10h-A1

Utorak, 09.07.2024. u 10h-A1

17.

Međunarodna trgovina(prof.dr.Aleksandra Nikolić)

 

Utorak, 25.06.2024. u 10h-A1

Utorak, 09.09.2024. u 10h-A1

18.

Prehrambena industrija i preferencije  potrošača (prof.dr.Nermina Spaho)

Srijeda , 19.06.2024. u 10h -sala3

Srijeda, 03.07.2024. u 10h- sala3

19.

Fermentisana alkoholna pića (prof.dr.Milenko Blesić)

Četvrtak, 20.06.2024. u 10h-A3

Četvrtak, 04.07.2024. u 10h-A3

Objavljeno: 04.06.2024