Na Univerzitetu u Sarajevu (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) održana radionica pod nazivom: Održivo upravljanje vodom u poljoprivredi BiH – unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta

Na Univerzitetu u Sarajevu (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) održana radionica pod nazivom: Održivo upravljanje vodom u poljoprivredi BiH – unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta

U prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 05.03.2024. godine sklopu aktivnosti SMARTWATER projekta (https://www.smartwater-project.eu/) održana radionica pod nazivom “Održivo upravljanje vodom u poljoprivredi BiH – unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta”.

Cilj ove radionice je bio uključiti sve interesne grupe u razmatranje i unaprijeđenje kreiranog plana razvoja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Univerziteta u Banja Luci (UNI-BL) i Univerziteta u Sarajevu (UNSA), odnosno zajednički doprinijeti kreiranju okruženja koje stimuliše razvoj inovacijskih kapaciteta u polju održivog upravljanja vodom u poljoprivredi.

Radionica je otvorena uvodnim govorom dekana fakulteta prof. dr Muhameda Brke i koordinatora SMARTWATER projekta prof. dr Mihajla Markovića.

Nakon toga, u sklopu radionice održana su dva predavanja. Doc. dr. Sabrija Čadro je održao predavanje koje se odnosilo na provedene aktivnosti tokom realizacije SMARTWATER projekta, te podcrtao najvažnije rezultate ostvarene u toku trajanja projekta. Poseban osvrt je bio na „pametne“ pristupe upravljanu vodom koji podrazumijevaju upotrebu softverskih alata te daljinskog osmatranja. Pored toga prezentovani su rezultati vezani za održane edukacije, radionice, kao i publikovanje naučnih radova tokom realizacije ovog projekta. Također, učesnici su upoznati i sa aktivnostima koje predstoje.

Prezentacija doc. dr Alena Mujčinovića je usmjerena na aktivnosti radne grupe 4, te kreirani plan jačanja naučne izvrsnosti i podizanja inovacijskih kapaciteta UNI-BL, UNSA i drugih BiH institucija. Na osnovu prikupljenih podataka, dubinskih intervjua i tri sastanka (radionice) interesnih grupa kreiran prijedlog plana za jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta u održivom upravljanju vodom u poljoprivredi.

Ovaj plan podrazumijeva tri pravca djelovanja:

      1. Istraživanje i inovacije (R&I)

      2. Sistem upravljanja vodom (AWM)

      3.  Identifikacija i finansiranje lokalnih prioriteta za R&I u AWM

 

Ukupan broj učesnika na radionici je bio 55, a činili su ih predstavnici poljoprivrednih proizvođača, privatnih kompanija, državnih institucija kao što je Federalni zavod za agropedogiju, Agencije za statistiku BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Agencije za vodno područje rijeke Save, nevladinih i obrazovnih institucija iz Federacije i Republike Srpske.

Prisutni su kroz diskusiju dali osvrt, prijedloge i sugestije na svaku od navedenih područja djelovanja. Ovi izuzetno vrijedni komentari će biti sastavni dio finalnog izvještaja i biće vrijedan resurs za dalja istraživanja i planiranje aktivnosti u ovom polju.

Osnovni zaključak radionice, podrazumijevao je izraženu potrebu nastavka komunikacije o ovim važnim pitanjima, te je predložno kreiranje mreže – platforme koja će omogućiti nastavak komunikacije svih zainteresiranih strana i nakon završetka SMARTWATER projekta.

 

 


Do sada publikovani radovi:

Ocjena eko-efikasnost proizvodnje kukuruza sa i bez navodnjavanja u Bosni i

Hercegovini https://doi.org/10.2166/wcc.2023.271

Mapa puta za konsolidaciju istraživanja i inovacija u upravljanju vodom u poljoprivredi

Bosne i Hercegovine https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108699

Procjena uticaja klimatskih promjena na potrebe vode za navodnjavanje u

mediteranskimuslovima—pregled metodoloških pristupa koji se fokusiraju na usjev

kukuruza https://doi.org/10.3390/agronomy13010117

Analiza empirijskih metoda za procjenu referentne evapotranspiracije u različitim

klimatskimzonamaBosne i Hercegovine https://doi.org/10.3390/agronomy13010117

Komparativna analiza naprednih modela za precizno navodnjavanje kukuruza https://doi.org/10.3390/agronomy13010117
Objavljeno: 06.03.2024