7TH STUDENT CONGRESS “HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE

7TH STUDENT CONGRESS “HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE


Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ organizuje se već tradicionalno sedmi put na Univerzitetu u Sarajevu, s ciljem promovisanja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, prirodno- matematičkih, biotehničkih i humanističkih nauka. Koordinacioni i Organizacioni odbor su definisali teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova, a odnose se na slijedeće oblasti:

1. Primarna proizvodnja i prerada hrane;
2. Toksikologija i sigurnost hrane i okoliša;
3. Savremena dijagnostika i analitika hrane;
4. Ishrana tokom životnog ciklusa;
5. Dijetoterapija;

Kongres će se održati od 20. do 22. Oktobra 2022. U radu Kongresa pored studenata Univerziteta u Sarajevu očekuje se učešće i studenata drugih BiH univerziteta kao i studenata sa univerziteta iz susjednih zemalja. O ostalim značajnim informacijama i datumima biće blagovremena obavijest na web stranici Kongresa.

ZA VIŠE INFORMACIJA POSJETITE WEB STRANICU KONGRESA NA LINKU: https://www.hranaishranazdravlje.ba/hiz/

– Organizacioni odbor
Objavljeno: 22.10.2022