POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU JE 27.10.2022. GODINE POTPISAO UGOVOR O NASTAVNOJ, NAUČNOJ I STRUČNO-TEHNOLOŠKOJ SARADNJI SA UDRUŽENJEM ZA PRIMIJENJENI NUTRICIONIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI.

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU JE 27.10.2022. GODINE POTPISAO UGOVOR O NASTAVNOJ, NAUČNOJ I STRUČNO-TEHNOLOŠKOJ SARADNJI SA UDRUŽENJEM ZA PRIMIJENJENI NUTRICIONIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI.


Glavna područja saradnje su zajednički naučno-istraživački projekti u cilju promocije nutricionizma kao i edukacije studenata i osoblja Fakulteta te članova Udruženja.

U cilju realizacije ovog ugovora Udruženje se obavezuje da će osigurati potrebnu edukaciju za studente i osoblje Fakulteta i promovisati Fakultet kao svog partnera.

Dok se Fakultet se obavezuje da će osigurati prostor za održavanje seminara, simpozija, kongresa Udruženja i  promovisati Udruženje kao svog partnera.


Potpisinici Ugovora su dekan Fakulteta, prof.dr. Muhamed Brka i predsjednica Udruženja, prof.dr. Irzada Taljić.
Objavljeno: 22.11.2022