PRELEMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (III UPISNI ROK)

PRELEMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (III UPISNI ROK)PRELEMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (III UPISNI ROK)

PREUZMI OVDJE

*Kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ

**Prema Članu 10. teksta Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godiniObjavljeno: 08.10.2020