UNIVERZITET U SARAJEVU JE U ČETVRTAK, 20.12.2018. GODINE PROMOVIRAO 54 DOKTORA NAUKA

UNIVERZITET U SARAJEVU JE U ČETVRTAK, 20.12.2018. GODINE PROMOVIRAO 54 DOKTORA NAUKA
Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr Muhamed Brka  pozdravio je rektora-promotora, prorektore, dekane, doktorante, i sa velikim zadovoljstvom izvijestio auditorij  o doktorantima sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Mersiha Alkić-Subašić, Mirza Tvica, Dinko Bećirspahić, Almir Toroman i Mirza Uzunović i njihovim doktorskim disertacijama.


Na osnovu iznesenog, dekan prof. dr Muhamed Brka  zamolio je rektora-promotora prof. dr Rifata Škrijelja da promovira pet kandidata na čast doktora nauka:

 
·         Mersihu Alkić-Subašić na čast doktora poljoprivrednih nauka
·         Mirzu Tvicu na čast doktora poljoprivrednih nauka
·         Dinka Bećirspahića na čast doktora poljoprivrednih nauka
·         Almira Toromana na čast doktora prehrambeno-tehnoloških nauka   
·         Mirzu Uzunovića na čast doktora prehrambeno-tehnoloških nauka
 
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet upućujemo iskrene čestitke na postignutom uspjehu našim novim doktorima nauka.Objavljeno: 21.12.2018