ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu i oglednom poligonu Butmir je u periodu od 05.12. do 08.12. 2019. godine održana obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava.

Obuka je održana na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49-04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-1634-10/18.Ukupno 18 kandidata je prisustovalo obuci.

Shodno nastavnom planu i programu obuke, angažovani predavači su bili u slijedećem sastavu: Jasenka Jahić, dipl. ing. poljoprivrede, prof. dr Nedžad Karić, prof. dr Mirha Đikić i doc. dr Nermin Rakita. Objavljeno: 09.12.2019