OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

O B A V J E Š T E NJ E

 

SVI STUDENTI SA PRAVOM NA POTPIS KOJI IMAJU POLOŽEN KOLOKVIJ IZ MODULA OSNOVI PEDOLOGIJE I PEDOLOGIJA, BEZ OBZIRA NA UKUPAN BROJ SEMESTRALNIH BODOVA, IMAJU MOGUĆNOST IZLASKA NA ZAVRŠNI ISPIT 31.08.2017. GODINE.

ZAVRŠNI ISPIT POLAŽE SE KAKO SLIJEDI:

I GRUPA

EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE I ZOOTEHNIKA U 08.30h, SALA A3

II GRUPA

BILJNA PROIZVODNJA U 09.15h, SALA A3

 


KATEDRA ZA PEDOLOGIJU

Objavljeno: 20.01.2018