O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. MARKA RUNJIĆA

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. MARKA RUNJIĆA

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. MARKA RUNJIĆA, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom:

«UTJECAJ ANTROPOGENIZACIJE NA OSOBINE TLA POD VINOGRADIMA I MASLINICIMA NA OTOKU HVARU» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.        Dr. Jasminka Žurovec, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Pedologija, agrohemija i melioracije, predsjednik,

 

2.       Dr. Hamid Čustović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Pedologija, mentor-član,

 

3.       Dr. Melisa Ljuša, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Održivo upravljanje zemljištem, član,

 

4.       Dr. Emira Hukić, doktor poljoprivrednih nauka, docent Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima: „Pedologija“, „Zaštita tla“, „Oštećenja i sanacije tla“ i „Održivo upravljanje zemljištem u planiranju prostora“, rezervni član.

 

 

                                                     
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 


 

Objavljeno: 14.12.2019