KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2017/2018. AKADEMSKOJ GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2017/2018. AKADEMSKOJ GODINI

KONKURS  ZA  UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA

U 2017/2018. AKADEMSKOJ GODINI

 

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za upis studenata u PRVU  godinu II CIKLUSA studija

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM  FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 

 

 

                 ODSJEK

Broj studenata

Redov. studij

Redovni studij

troškove studija snose sami studenti

Vanr. studij

Strani držav.

Ukupno

BILJNA PROIZVODNJA

25

5

5

5

40

Studijski programi

1.Održivo upravljanje zemljištem i  ruralnim prostorom

2. Ratarstvo

3. Povrtlarstvo

4. Voćarstvo

5. Vinogradarstvo i vinarstvo

6. Floristika i pejzašno oblikovanje

7. Fitomedicina

 

 

 

 

 

ZOOTEHNIKA

20

5

5

5

35

Studijski programi

1. Animalna proizvodnja

2. Hrana i ishrana životinja

3. Akvakultura

 

 

 

 

 

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

20

5

5

5

35

Studijski program

1.Ekonomika agroindustrije

 

 

 

 

 

PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

25

5

5

5

40

Studijski program:

 

 

 

 

 

1. Kontrola kvaliteta hrane i pića

9

 

 

 

 

2. Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

8

 

 

 

 

3. Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

8

 

 

 

 

Studijski programi

1. Kontrola kvaliteta hrane i pića

2. Prehrambene tehnologije

 

 

 

 

 

UKUPNO

90

20

20

20

150

 

Svi studijski programi  se organizuju  kao  DVOGODIŠNJI studij na koji mogu konkurisati kandidati koji su kroz svoje prethodno univerzitetsko obrazovanje ostvarili najmanje 180 ECTS bodova.

Prednost pri upisu na željeni studijski program imat će:

1.   kandidati sa završenim kompatibilnim I ciklusom studija

2.   kandidati sa višom prosječnom ocjenom I ciklusa studija

Studijski program, na koji bude upisano manje od  5 kandidata neće biti realizovan (studenti trebaju pri upisu navesti studijski program na koji konkurišu i moguće alternativne studijske programe)

 

Prijave na konkurs se podnose od 5. do 30. septembra 2017, godine u Studentskoj službi Fakulteta od 11 do 13 časova.

Potrebna dokumentacija :

1.     Prijava na konkurs sa obaveznom naznakom studijskog programa –preuzima se u Studentskoj službi Fakulteta (obavezno navesti alternativni studijski program)

2.     Ovjerena kopija diplome  o završenom I ciklusu studija i  ovjerena kopija dodatka diplomi sa verifikovanih najmanje 180 ECTS

3.     Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci)

4.     Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

 

Detaljni uslovi konkursa, kao i kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata utvrđeni su tekstom konkursa za upis u I godinu II ciklusa studija kojeg je raspisao Univerzitet u Sarajevu (tekst konkursa na www. unsa.ba, i www: ppf@unsa.ba)

Prijave podnesene nakon utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće biti razmatrane

 

  

Studentska služba Fakulteta

 

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA

71 000 Sarajevo

 

Objavljeno: 20.01.2018