INTERNI POZIV za učešće u programu TRAIN na drugom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini

INTERNI POZIV za učešće u programu TRAIN na drugom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini
RokSrijeda, 31. Januar 2018.

Program se sastoji od osam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje i timski rad). U skladu sa planom realizacije programa, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV za učešće u programu TRAIN na drugom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini DODATAK

INTERNI POZIV za učešće u programu TRAIN na drugom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini

Obrazac za prijavu učešća u TRAIN programu


Objavljeno: 30.01.2018