VAŽNO OBAVJEŠTENJE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


 VAŽNO OBAVJEŠTENJE


Studenti koji su konkurisali na odsjeke Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije kao redovni studenti, a nisu primljeni, mogu se izjasniti najkasnije do četvrtka 11.07.2019. godine( do 14 sati), o prelasku na neki drugi odsjek gdje su ostala nepopunjena mjesta u statusu redovnog studenta ili u statusu samofinansirajućeg ili vanrednog studenta. Studenti moraju lično doći na šalter studentske službe i izjasniti se o eventualnom prelasku na drugi odsjek. Konačna rang lista primljenih kandidata će izaći u petak, 12.07.2019.godine.
Upis primljenih kandidata će se obaviti u periodu od 12.07.2019. do 19.07.2019. godine. 

Za upis u prvu godinu je potrebno:
 

1.    Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo (Ul. Patriotske lige br. 36)
2.    Kupiti indeks sa upisnim materijalom ( indeks sa upisnim materijalom se kupuje na Pravnom fakultetu)
3.    Dvije fotografije – dimenzije 4x6
4.    Svrha doznake : Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju I ciklus studija
Iznos: 100.00 KM
              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
              Račun primaoca: 1411965320008475
              Vrsta prihoda: 722429
              Općina: 077
              Budžetska organizacija: 2104020
              Poziv na broj: 0000000001

5.    Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)
Iznos: 10,00 KM
Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
Račun primaoca: 1411965320008475
Vrsta prihoda:722429
 Općina: 077
Budžetska organizacija:2104020
Poziv na broj: 0000000021

6.    Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)
Iznos: 10,00 KM
Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
Račun primaoca:1411965320008475
Vrsta prihoda:722429
 Općina: 077
Budžetska organizacija: 2104001
Poziv na broj: 0000000021
7.    Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme
Iznos: 30,00 KM
Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
Račun primaoca: 1411965320008475
Vrsta prihoda: 722429
Općina: 077
Budžetska organizacija: 2104020
Poziv na broj: 0000000020

8.    Osiguranje studenata – naknadno će te biti obavješteni o ovoj uplati.

Djeca šehida i poginulih boraca, RVI,dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba
roditelja, oslobođena su uplate od 100 KM za upisninu (Zaključak Vlade kantona Sarajevo
broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostalo moraju platiti.

ZA STUDENTE KOJI SU UPISALI KAO REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI UPLATA ZA UPISNINU JE SLJEDEĆA:

Iznos: 1200,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate)
Svrha doznake: Školarina samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju I ciklus
Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
Račun primaoca: 1411965320008475
Vrsta prihoda: 722429
Općina: 077
Budžetska organizacija: 2104020
Poziv na broj: 0000000005

ZA STUDENTE KOJI SU UPISALI KAO VANREDNI STUDENTI UPLATA ZA UPISNINU JE SLJEDEĆA:

Iznos: 900,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate-450,00 km I RATA)
Svrha doznake: Upisnina za vanredne studentei studenti koji prvi put upisuju I ciklus
Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
Račun primaoca: 1411965320008475
Vrsta prihoda: 722429
Općina: 077
Budžetska organizacija: 2104020
Poziv na broj: 0000000079


KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS, MORAJU DOSTAVITI ORIGINALNA DOKUMENTA PRI UPISU UKOLIKO SU PRI KONKURISANJU PREDALI KOPIJE.
SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI.
ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.
STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI, PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, MORAJU IZVRŠITI NOSTRIFIKACIJU STEČENOG OBRAZOVANJA KAO USLOV ZA UPIS.
PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENO VRIJEME, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA.SARAJEVO,09.07.2019.                             STUDENTSKA  SLUŽBA


Objavljeno: 08.06.2020