POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA „KETERING/ŠVEDSKI STO od 11.-13.12.2019. godine“

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA „KETERING/ŠVEDSKI STO od 11.-13.12.2019. godine“


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA „KETERING/ŠVEDSKI STO od 11.-13.12.2019. godine“a) Naziv ugovornog organa:

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET SARAJEVO

Ul. Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta)

71000 Sarajevo

Tel: 033/225-727

Faks: 033/667-429


b) Opis predmeta nabavke:

UGOSTITELJSKE USLUGE (45 osoba)

Ponuda treba da sadrži slijedeće cijene:

Ugostiteljske usluge:

- Ručak 11.12.2019. godine u 12:45 sati na bazi švedskog stola, cijena po osobi

- Ručak 12.12.2019. godine u 13:15 sati na bazi švedskog stola, cijena po osobi

- Ručak 13.12.2019. godine u 13:00 sati na bazi švedskog stola, cijena po osobi  

Kafe pauza:

- 11.12.2019. godine 10:30 i 15:30 (kafa/filter, čaj, mineralna voda, obična voda, gazirani i negazirani sokovi, bistri sok, gusti sok, razni suhi keks, bijeli šećer, žuti šećer, natren šećer), cijena po osobi

- 12.12.2019. godine 10:30 i 15:00 ((kafa/filter, čaj, mineralna voda, obična voda, gazirani i negazirani sokovi, bistri sok, gusti sok, razni suhi keks, bijeli šećer, žuti šećer, natren šećer), cijena po osobi

- 13.12.2019. godine 10:30 i 15:30 (kafa/filter, čaj, mineralna voda, obična voda, gazirani i negazirani sokovi, bistri sok, gusti sok, razni suhi keks, bijeli šećer, žuti šećer, natren šećer), cijena po osobi


Ponuđač treba obezbjediti stolnjake i nadstolnjake, selvete, razne čaše i uniformisane konobare. 


c) Mjesto izvršenja usluge

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ul. Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta)


d) Razdoblje za koje se zaključuje ugovor

Od 11.-13.12.2019. godine


e) Procjenjena vrijednost nabavke:

2.925,00 KM bez PDV-a (oslobođeno plaćanja PDV-a, potvrda broj: 2019/4855590 od 03.07.2019. godine).


f) Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona

Najniža cijena


g) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti. Kao dokaz ispunjavanja uslova ponuđači su obavezni dostaviti slijedeće dokumente:

- Rješenje o registraciji (obična kopija)

- ID i PDV-broj (obična kopija)


h) Period važenja ponude:

Do 13.12.2019. godine


i) Način dostavljanja ponude:

Ponuda se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati: Ponuda za pružanje usluga „Ketering/švedski sto od 11.-13.12.2019. godine“


j) Adresa za dostavljanje ponuda:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


k) Da li se ugovor zaključuje jednokratno ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Jednokratno


l) Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum, mjesto, vrijeme)

02.12.2019. godine do 10,00 sati

Ul. Zmaja od Bosne 8., Sarajevo


m) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Prof. dr Sabahudin Bajramović

Tel: 033/225-727

e-mail: s.bajramovic@ppf.unsa.baBroj: 


Sarajevo, 15.11.2019. godine
D e k a n 

Prof. dr Muhamed BrkaObjavljeno: 15.11.2019