POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA UDRUŽENJEM DRUŠTVO PČELARA KANTONA SARAJEVO

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA UDRUŽENJEM DRUŠTVO PČELARA KANTONA SARAJEVO

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Udruženje Društvo pčelara Kantona Sarajevo, su 17.10.2022. godine potpisali Ugovor o nastavnoj, naučnoj i stručno-tehničkoj saradnji. Potpisivanju Ugovora o saradnji prisustvovali su predstavnici Udruženja Društvo pčelara Kantona Sarajevo, gdin. Ibrahim Muharemović i gdin. Evgenije Žolkević kao i predstavnici našeg Fakulteta, Dekan Prof. dr. Muhamed Brka i Doc. dr. Lejla Biber. Glavna područja saradnje u okviru ovog ugovora će biti sljedeća:

-          afirmacija poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije;

-          edukacije studenata Fakulteta;

-          zajedničke aktivnosti iz oblasti obrazovanja i obuke budućih pčelara;

-          godišnja edukacija članova Udruženja;

-          zajedničko apliciranje na naučno-istraživačke projekte u cilju promocije zdravlja i proizvodnje pčelinjih proizvoda.

 

Udruženje Društvo Pčelara Kantona Sarajevo će omogućiti praktična znanja za studente fakulteta iz oblasti pčelarstva, postaviti pčelinjak na lokaciji naučno-istraživački poligon Butmir (Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet), te tokom studija, studentima fakulteta biće omogućeno obavljanje stručne prakse na pčelinjaku.

Kontakt osoba za realizaciju ovog ugovora ispred Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta je Doc. dr. Lejla Biber koja je odgovorna za koordinaciju i poštivanje obaveza koje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu preuzima u realizaciji ugovora. Kontakt osoba za realizaciju ugovora u ime Udruženja Društvo pčelara Kantona Sarajevo je gdin. Vahid Ćebo.


Objavljeno: 24.10.2022