OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U MOSTAR

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U MOSTAR

Obavještavaju se studenti druge i treće godine provg ciklusa studiranja (smjerovi Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtlarstvo), te prve godine drugog ciklusa studiranja (studijski programi Voćarstvo i Fitomedicina) da će se terenske vježbe u Mostaru obaviti u četvrtak 27.04.2017. godine, sa polaskom u 07:30 časova ispred zgrade Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.

Objavljeno: 20.01.2018