OBAVJEŠTENJE (Poljorpivredna fitopatologija)

OBAVJEŠTENJE (Poljorpivredna fitopatologija)


Predavanja iz predmeta Poljorpivredna fitopatologija će se održavati svakog četvrtka u terminu od 12 do 14 sati na Šumarskom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu.

Predavanja će biti organizirana u sali 205A (II sprat). 

 

 

 

Predmetni nastavnik 

Prof. dr. Osman Mujezinović


 

Objavljeno: 21.10.2019