UPIS NA PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA 2019/20 godine

UPIS NA PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA 2019/20 godine


UPIS NA PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA 2019/20 godine


1. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo (Ul. Patriotske lige br. 36)

2. Kupiti indeks sa upisnim materijalom ( indeks sa upisnim materijalom se kupuje na Pravnom fakultetu) 

3. Dvije fotografije – dimenzije 4x6

REDOVNI STUDIJ:

4. Svrha doznake : Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju II ciklus studija

Iznos: 130.00 KM

              Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

              Račun primaoca: 1411965320008475

              Vrsta prihoda: 722429

              Općina: 077

              Budžetska organizacija: 2104020

              Poziv na broj: 0000000002


        REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI:


5. Iznos: 1200,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate, iznos I rate uplatiti prilikom upisa: 600,00 KM, a drugu ratu uplatiti najkasnije do 31.12.2019.godine)

      Svrha doznake: Školarina samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju II ciklus

            Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

            Račun primaoca: 1411965320008475

            Vrsta prihoda: 722429

            Općina: 077

            Budžetska organizacija: 2104020

            Poziv na broj: 0000000006


           VANREDNI STUDENTI

6. Iznos: 1000,00 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate - 500,00 KM I RATA, a drugu ratu uplatiti najkasnije do 31.12.2019.godine)

             Svrha doznake: Upisnina za vanredne studentei studenti koji prvi put upisuju I ciklus

             Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

             Račun primaoca: 1411965320008475

             Vrsta prihoda: 722429

             Općina: 077

             Budžetska organizacija: 2104020

             Poziv na broj: 00000000807. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca: 1411965320008475 

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija:2104020 

Poziv na broj: 0000000021 


8. Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM 

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO 

Račun primaoca:1411965320008475 

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077 

Budžetska organizacija: 2104001 

Poziv na broj: 0000000021


9. Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020

10. OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI: 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.


Djeca šehida i poginulih boraca, RVI,dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,djeca bez oba

roditelja, oslobođena su uplate od 130,00 KM za upisninu (Zaključak Vlade kantona Sarajevo

broj : 02-05-2139-9/12 od 02.07.2012.godine), a sve ostalo moraju platiti.Objavljeno: 16.09.2019