• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

TERENSKA NASTAVA - STUDENTI MASTER STUDIJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA

TERENSKA NASTAVA - STUDENTI MASTER STUDIJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA
Studenti Master studija PT i KKHiP posjetili su fabriku sladoleda "LEDO" - Čitluk u pratnji prof. dr Zlatana Sarića.

01.06.2018. godine obavljena terenska nastava u mljekari Agrocentar Gornji Vakuf, sirani BH milk na Kupresu i Poljorad Turbe.