OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA SVIH ODSJEKA DA ĆE SE VJEŽBE IZ PREDMETA STATISTIKA ODRŽAVATI SRIJEDOM U TERMINU OD 16:00 SATI U AMFITEATRU A1.Prof. dr Senada Kalabušić

Predmetni nastavnik

Objavljeno: 05.04.2019