OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - PREDMET PREHRAMBENA BIOHEMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - PREDMET PREHRAMBENA BIOHEMIJA


KOLOKVIJ IZ PREHRAMBENE BIOHEMIJE ĆE BITI ODRŽAN 23.1.2023. GODINE U 10:00 SATI.


DOC.DR LEJLA ČENGIĆObjavljeno: 11.01.2023