UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 61 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 61 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTIPromocija 61 doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 17. decembra 2020. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite.


Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu  promovirana su 3 kandidata na čast doktora nauka:


- Alejna Krilić na čast doktora poljoprivrednih nauka


- Merima Makaš na čast doktora poljoprivrednih nauka


- Sanel Haseljić na čast doktora poljoprivrednih naukaPoljoprivredno-prehrambeni  fakultet upućuje iskrene čestitke na postignutom uspjehu našim novim doktorima nauka. Objavljeno: 17.12.2020