KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (I UPISNI ROK)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (I UPISNI ROK)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (I UPISNI ROK)


Spisak kandidata koji su stekli uslove za upis - Redovni studij     


PREUZMI OVDJE


Spisak kandidata koji su stekli uslove za upis - Vanredni studij

 

PREUZMI OVDJE


Objavljeno: 13.07.2022