ODLUKA SENATA UNSA ( broj: 01-15-4/21)

ODLUKA SENATA UNSA ( broj: 01-15-4/21)


Odluku Senata broj: 01-15-4/21 usvojenu 1.10.2021.godine, te tumačenje Odluke broj:01-16-2/21 uvojeno na Senatu 6.10.2021.godine, koje predstavlja sastavni dio teksta Odluke broj: 01-15-4/21, na dalje postupanje.


Odluku Senata broj: 01-15-4/21

PREUZMIObjavljeno: 11.10.2021