OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI U STUDIJSKOJ 2019/2020 GODINI IMAJU STATUS APSOLVENTA (JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI U STUDIJSKOJ 2019/2020 GODINI IMAJU STATUS APSOLVENTA (JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK)


U skladu sa  članom  78. ZVO („Službene  novine  Kantona Sarajevo“  broj 33/17)  studenti  I i II ciklusa studija koji u tekućoj studijskoj  godini imaju status  apsolventa, imaju pravo  polagati  nepoložene ispite u  svim ispitnim rokovima a time i ispite  iz zimskog  semestra u junsko-julskom ispitnom roku.


Apsolventi  koji žele polagati ispite iz zimskog  semestra  u junsko-julskom  roku trebaju se prijaviti  Studentskoj službi na broj telefona 033/255-727, u periodu  od 20.05.  do  29.05.2020.  radi  organizovanja ispita.

Nakon okončanja  prijava studenata, Prodekan  za  nastavu će sa predmetnim nastavnicima dogovoriti termine za  polaganje ispita te će iste  oglasiti  na  web stranici  i oglasnoj  ploči  Fakulteta.       

PRODEKAN ZA  NASTAVU

Prof.dr. Lutvija  Karić


Objavljeno: 10.06.2020