TIM SA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU UČESTVOVAO NA NAPREDNOM KURSU CSIC INSTITUTA IZ ŠPANIJE

TIM SA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU UČESTVOVAO NA NAPREDNOM KURSU CSIC INSTITUTA IZ ŠPANIJE
Drugi napredni kurs pod nazivom „Korištenje inovativnih tehnologija za upravljanje vodom i sistemima za navodnjavanje“ u okviru SAMARTWATER projekta, održan je u periodu od 23.09.2022. do 01.10.2022. godine na lokaciji ekperimetalne stanice CSIC Instituta (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Zaragoza, Španija.
UNSA Tim, predvođen lokalnim koordinatorom projekta Sabrijom Čadro i Prodekanom za međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasminom Grahićem proveo je radnu sedmicu dana na stučnom usavršavanju i povezivanju sa projektnim partnerima iz Španije.
 
UNSA Tim su sačinjavali, Sabrija Čadro, Jasmin Grahić, Emir Bećirović, Merima Makaš, Osman Musić, Almira Konjić, Zuhdija Omerović, Benjamin Crljenković i Mirela Mujkić.
Ova aktivnost je rezultat SMARTWATER projekta o kome više možete saznati na linku:
http://www.smartwater-project.eu/bs/pocetna-stranica/


Objavljeno: 05.10.2022