SMARTWATER NIJE SAMO JOŠ JEDAN PROJEKAT!

SMARTWATER NIJE SAMO JOŠ JEDAN PROJEKAT!

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (PPF) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) jedan je od partnera u međunardonom H2020 projektu „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Promovisanje PAMETNOG upravljanja VODOM u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini”).

Implementacija trogodišnjeg projekta SMARTWATER, koji finansira Evropska komisija iz programa Horizon 2020, počela je u januaru 2021. godine. Ovaj projekat ima za cilj jačanje umreženosti, istraživačkih i naučno-tehnoloških kapaciteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL), Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i ostalih povezanih institucija u BiH, sa fokusom na oblasti održivog upravljanja vodom u poljoprivredi, kao i povećanje znanja i vještina za obezbjeđivanje novčanih fondova navedenih institucija u cilju uspješnog učešća u istraživačkim programima Evropske unije.


Učesnici projekta sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu su pored osoblja fakulteta i studenti drugog i trećeg ciklusa studija. Projekt je omogućio brojna putovanja koja su doprinijela upoznavanju kolega sa drugih univerziteta i razmjene iskustva koja omogućuju ne samo profesionalne veze nego i dugoročna prijateljstva. Također, mladi ljudi sa drugih univerziteta su izrazili želju za nastavak saradnje i nakon završetka projektnih aktivnosti,  što ukazuje na značaj ovakvih aktivnosti.

U okviru realizacije ovog projekta izvršeno je nekoliko studijskih posjeta institucijama u različitim zemljama koje su članice projekta. Između ostalog, i naša institucija je imala priliku organizovati nekoliko takvih susreta. Projekat je pokazao jedan holističan pristup problemu navodnjavanja, što je odličan osnov za trasiranje budućih pravaca istraživanja u toj oblasti. Aktivnosti koje su se provodile tokom realizacije SMARTWATER projekta definitivno predstavljaju izvor znanja stručnjaka iz oblasti navodnjavanja svih partnerskih institucija, ali i početak novih prijateljstava i profesionalne saradnje.

Doc. dr Merima Makaš ističe da je projekat predstavljao dobru priliku za pokazivanje znanja ali i nadogradnju istoga. “Prisustvovanje brojnim internacionalnim radionicama u SMARTWTER projektu, podrazumijevao je prezentovanje rezultata provodenih istraživanja, što je svakako doprinijelo unapređenju dosadašnjih vještina studenata, ali i mladih istraživača sa PPF. Svaki od partnera mogao je na licu mjesta u svojim lokalnim uslovima, odnosno „domaćem terenu“ da pokaže šta može i šta zna. Također svaki od partnera se trudio organizovati što bolje edukacijske sekcije, radno - terenske posjete pa čak i turističke obilaske.”

“Većina učesnika projekta imala je priliku gostovati kod različitih partnera, koji su uspjeli u kratkom vremenu prenijeti mnogo znanja i što je važno uspostaviti trajne istraživačke pa čak i prijateljske veze “ ističe doc. Makaš, naglašavajući kako su u pozitivnoj atmosferi nastale ideje koje prevazilaze zacrtane ciljeve projekta.Studenti su imali priliku steći vrijedna istraživačka iskustva, posebno kroz uključenost u radni paket koji je uključivao zajednički poljski ogled. Jedan od mladih koji su od početka realizacije projekta uključeni je i Benjamin Crljenković, magistar biljne proizvodnje koji je praktični dio svoga završnog rada realizirao kroz ovaj projekat. “SMARTWATER projekat je u mom slučaju već dao konkretne i „opipljive“ rezultate”. referirao se Crljenković na svoj završni. Pored brojnih prilika za učešće na kursevima i ljetnim školama, velikog terenskog iskustva i učešća u određenim istraživačkim aktivnostima, kroz projekat sam realizirao svoju master tezu, za što je bilo potrebno ovladati znanjem i razviti razumijevanje jednog kompleksnog procesa u oblasti upravljanja vodom u poljoprivredi. Vjerujem da će mi praktični alati koje sam naučio koristiti tokom brojnih projektnih aktivnosti, biti od koristi i u budućem (potencijalno istraživačkom) radu. Sama problematika na koju se projekat fokusira će sigurno biti od sve većeg značaja u savremenoj poljoprvrednoj nauci i praksi. Projekat je pokazao jedan holističan pristup problemu navodnjavanja, što je odličan osnov za trasiranje budućih pravaca istraživanja u toj oblasti.”

Za lokalnog koordinatora projekta, doc. dr Sabriju Čadro sa PPF posljednji od tri napredna kursa predstavljao je priliku za povratak na institut gdje je nekada studirao. “Svako putovanje je mala avantura za sebe. Zasigurno, moj povratak u CIHEAM Bari (Italija) nakon 10 godina, odnosno vraćanje na mjesto u koje sam studirao i proveo nezaboravne trenutke svoga života za mene je predstavljao veliki momenat. Vidjeti poznata lica i mjesta, kao i opet biti u studentskim klupama, te slušati svoje profesore, ovaj put u nekoj drugoj ulozi, bio je nezaboravan trenutak.” rekao je Čadro.


Mirela Mujkić, magistrica biljne proizvodnje sa PPF, će svoj profesionalni razvoj nastaviti na jednoj od partnerskih institucija u Europskoj Uniji. „Prilikom prošlogodišnje posjete institutu CITA (Centro de Investigacion y Tecnología Agroalimentaria de Aragón) u Španiji, imali smo priliku da prisustvujemo interesantnim predavanjima i terenskim posjetama, te smo tada kao master studenti dobili pozive za nastavak studija na institutu CITA. Uz nesebičnu pomoć zaposlenika instituta CITA i lokalnog koordinatora projekta doc. dr Sabrije Čadro, prijavila sam se na raspisan poziv za dodjelu stipendija za doktorske studije koji svake godine objavljuje Ministarstvo nauke i inovacija Vlade Španije. Pozitivan ishod cijele priče dokazuje da SMARTWATER zaista nije bio još jedan projekat u nizu, već početak životnih prilika i vrijednih iskustava.“


Zajednička putovanja obično se realizuju u dobrom raspoloženju i kao takva poboljšavaju međuljudske odnose što je odlična osnova za timski rad u budućnosti koji bi mogao uticati i na produktivniji rad u smislu pisanja zajedničkih projekata, ali i svakodnevnog rada na fakultetu. Ova putovanja su potvrdila da postoje studenti koji su spremni učiti i dalje se usavršavati, čime su pokazali da u tom segmentu ne zaostaju za svojim kolegama u EU.Objavljeno: 13.10.2023