EDUKATIVNA POSJETA UPOSLENICA SREDNJE ŠKOLE POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO

EDUKATIVNA POSJETA UPOSLENICA SREDNJE ŠKOLE POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO


Edukativna posjeta uposlenica Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo održana je 27.01.2023. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prisutne profesorice pozdravio je i poželio dobrodošlicu prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju prof. dr Jasmin Grahić.

Tom prilikom je doc. dr Munevera Begić održala predavanje na temu „Tradicionalni suhomesnati proizvodi i njihova zaštita na nivou BiH i EU“ sa prikazom mnogobrojnih rezultata istraživanja koja su provedena, kako u našoj državi tako i u svijetu iz ove oblasti.  
Objavljeno: 31.01.2023