• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

SMJERNICE ZA PREVENCIJU I KONTROLU INFEKCIJE SARS-COV-2 VIRUSOM TOKOM ODRŽAVANJA PRAKTIČNE NASTAVE I ISPITA