PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA

PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA
UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
 
PREDMET : MATEMATIKA
PREDMETNI NASTAVNIK : Prof.dr. Senada Kalabušić
                                     
 
                  O B A V J E S T

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA SVIH ODSJEKA DA ĆE SE  PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA ODRŽATI U SLIJEDEĆIM TERMINIMA:
 
 
Redni
broj
 
O D S J E K
DATUM
ODRŽAVANJA
PISMENOG ISPITA
TAČAN TERMIN
ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA
AMFITEATAR ILI
SALA U KOJOJ ĆE SE ODRŽATI
PISMENI ISPIT
 
01.
 
TEHNOLOGIJA
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH PROIZVODA
 
 
29.11.2018.
GODINE 
 
08:00 - 09:45 SATI
 
AMFITEATAR
BR.1 / A1 /
 
 
02.
 
EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
 
 
29.11.2018.
GODINE 
 
08:00 - 09:45 SATI
 
AMFITEATAR
BR.1 / A1 /
 
 
03.
 
 
BILJNA PROIZVODNJA
 
29.11.2018.
GODINE 
 
10:00 - 11:45 SATI
 
AMFITEATAR
BR.1 / A1 /
 
 
04.
 
ZOOTEHNIKA
 
29.11.2018.
GODINE 
 
10:00 - 11:45 SATI
 
AMFITEATAR
BR.1 / A1 /
 

 

NAPOMENA:
 
-STUDENTI BEZ INDEKSA /UPISNICE/ NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU.
-STUDENTI TREBAJU BITI 15:00 MINUTA PRIJE POČETKA ISPITA.
 
 
SARAJEVO 07.11.2018. GODINE                                            PREDMETNI NASTAVNIK

 

Objavljeno: 08.11.2018