OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRELIMINARNE RANG LISTE II UPISNOG ROKA 2020/2021

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRELIMINARNE RANG LISTE II UPISNOG ROKA 2020/2021


UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Komisija za prijem i upis studenata

Obavještenje za studente Preleminarne rang liste II upisnog roka 2020/2021.

1.      Komisija je usvojila Preleminarnu rang listu prijavljenih kandidata na konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini (II upisni rok);

2.      Prigovor na Preleminarnu rang-listu može se uputiti preko protokola fakulteta do

18.09.2020. godine u 15 sati u pismenoj formi:

3.      Konačna rang lista bit će objavljena 22.09.2020. (12:00)

4.      Upis kandidata po konačnoj rang listi traje od 23.09.-01.10.2020.

5.      Revidirana rang lista 02.10.2020.

DODATAK: Obavještenje za studente Preleminarne rang liste II upisnog roka 2020/2021.

Sarajevo, 15.09.2020.                 


                                                             

Objavljeno: 16.09.2020