„Sarajevo Campus: The Power of Open Space“

„Sarajevo Campus: The Power of Open Space“


Idejna rješenja otvorenih prostora Kampusa UNSA, napravljena u okviru međunarodne radionice na temu „Sarajevo Campus: The Power of Open Space“, su predstavljena na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu 21. oktobra 2017. godine. Javno predstavljanje studentskih radova je dio međunarodne razmjene koju treću godinu zaredom organizuje Šumarski fakultet u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu, Internacionalnim Burch univerzitetom i stranim institucijama „Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)“ (Nürtingen-Geislingen, Njemačka) i „Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT)“ (Weihenstephan-Triesdorf, Njemačka). Partnerske nevladine organizacije koje su od samog početka bile uključene u projekat su „Asocijacija pejsažnih arhitekata u Bosni i Hercegovini“, „Green Council“ i Udruženje za kulturu i umjetnost „Crvena“.

Radionica je bila namijenjena studentima i studenticama master studijskog programa „Pejsažna arhitektura na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i sličnih programa partnerskih univerziteta. Ovim povodom okupljeno je oko 65 studenata iz 20 zemalja svijeta, šest stranih i više od 10 domaćih eksperata i akademskih radnika iz oblasti urbanizma, arhitekture, pejsažnog planiranja i ekologije urbanih ekosistema. Vrijednost ovog događaja je u internacionalizaciji domaćih studijskih programa na univerzitetima u Sarajevu, razmjeni znanja između domaćih i stranih institucija i boljoj povezanosti obrazovnog sa realnim sektorom, te javnim preduzećima.

Interesovanje za prostor Kampusa Univerziteta u Sarajevu je iskazan kroz nekoliko skorijih aktivnosti među kojima je natječaj za najbolje rješenje u okviru „Međunarodnog bienala restauracije: BRAU 4“, koji sponzoriše UNESCO. U odnosu na temu ovog natječaja koja se bavi arhitektonskim elementima Kampusa, otvoreni prostori su bili u fokusu zanimanja studenata pejsažne arhitekture. U okviru ovog projekta studentima je data prilika da se bave konkretnim problemima zajednice. Koncepcijska rješenja su uključivala funkcionalnu upotrebu otvorenih prostora u smislu povezivanja Kampusa sa sistemom gradskog i prigradskog zelenila. Rješavanje sanitarnih problema i uspostavljanje održivih otvorenih prostora za širu zajednicu, studente i uposlenike akademskih ustanova predloženo je kroz adaptaciju principa upotrebe zelene infrastrukture. Svi projekti su poštovali preporuke za očuvanje kulturno-histrorijskog naslijeđa bivše kasarne. Napravljena je analiza i valorizacija zelenih površina, izrađene su geografske baze podataka i mapirana je sva dendroflora. Sveobuhvatni podaci o sadržaju zelenih površina Kampusa se nisu mogli pronaći među katastarskim podacima i mogu poslužiti kao osnov za izradu izvedbenih projekata i upravljanje prostorom.

Projekat je realizovan uz punu podršku Univerziteta u Sarajevu i direktora centra za izgradnju i održavanje Kampusa. Važnost ovog projekta su također prepoznali Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Opština Novo Sarajevo koju su iskazali pružanjem svih potrebnih informacija i materijala za rad.

Objavljeno: 20.01.2018