POTPISAN UGOVOR O NASTAVNOJ, NAUČNOJ I STRUČNO-TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU I FIRME JUICE & SMOOTHIES D.O.O.

POTPISAN UGOVOR O NASTAVNOJ, NAUČNOJ I STRUČNO-TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU I FIRME JUICE & SMOOTHIES D.O.O.


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i firma JUICE & SMOOTHIES d.o.o. su 26.9.2022. godine potpisali Ugovor o  nastavnoj, naučnoj i stručno-tehničkoj saradnji. Ugovor su potpisali dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Muhamed Brka i gospodin Edin Šabanović u ime Firme JUICE & SMOOTHIES d.o.o.

Glavna područja saradnje u okviru ovog ugovora će biti sljedeća:

-      zajednički naučno-istraživački projekti u cilju promocije nutricionizma, proizvodnje i kvaliteta proizvoda;

-          razvoja novih proizvoda;

-          promocije novih proizvoda;

-          edukacije studenata Fakulteta;

-          izvođenja praktične nastave;

-          praćenja savremenih tehnoloških dostignuća u oblasti proizvodnje nutritivno bogate hrane i podrška njihovoj primjeni.
Firma JUICE & SMOOTHIES će osigurati opremanje prostora za izvođenje kreativnog i praktičnog rada studenata u zgradi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pod nazivom Brenda Firme i deskripcije „NutriFood Lab“, te participirati ili potpuno finansirati sadnju voćnjaka na Oglednom poligonu Fakulteta. Kontakt osoba za realizaciju ovog ugovora ispred Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta je Prof. dr. Irzada Taljić koja je odgovorna za koordinaciju i poštivanje obaveza koje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet  Univerziteta u Sarajevu preuzima u realizaciji ugovora. Kontakt osoba za realizaciju ugovora u ime Firme je Haris Bešlija, voditelj razvoja poslovanja, koji je odgovoran za koordinaciju i poštivanje obaveza koje JUICE & SMOOTHIES d.o.o. preuzima u realizaciji ovog ugovora.
Objavljeno: 26.09.2022