ONLINE PROMOCIJA I PREZENTACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA II CIKLUSA STUDIRANJA
"ODRŽIVI SISTEMI PROIZVOIDNJE HRANE”
U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA "STEPS"

ONLINE PROMOCIJA I PREZENTACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA II CIKLUSA STUDIRANJA
"ODRŽIVI SISTEMI PROIZVOIDNJE HRANE”
U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA "STEPS"


ONLINE PROMOCIJA I PREZENTACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA II CIKLUSA STUDIRANJA

"ODRŽIVI SISTEMI PROIZVOIDNJE HRANE”

U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA "STEPS"

Srijeda, 2.6.2021., Google Meet Platforma, s početkom u 14,00

 

 

Pozivaju se studenti I ciklusa studiranja, posebno studenti III godine, da prisustvuju online promociji i prezentaciji studijskog programa II ciklusa studiranja "Održivi sistemi proizvodnje hrane" koji se organizuje na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u okviru EU Erasmus+ projekta "STEPS". Ovim putem studenti će biti u prilici da se informišu o sadržaju, motivima i ciljevima studijskog programa koji u svojoj intenciji ima zadatak približavanja aktuelnom EU pristupu povećanja ukupne održivosti ekonomije (zelene ekonomije), posebno održivosti poljoprivrede i prehrambene industrije.

 

Promocija studijskog programa našeg Fakulteta "Održivi sistemi proizvodnje hrane" održaće se u srijedu, 2.6.2021. godine sa početkom u 14,00 putem Google Meet platforme.

 

Svi zainteresovani studenti se trebaju prethodno prijaviti na e-mail: steps@ppf.unsa.ba, najkasnije do utorka, 1.6.2021.


 

Objavljeno: 26.05.2021