ZAHVALNICA

ZAHVALNICA
Želimo izraziti iskrenu zahvalnost posjeti predstavnika Perutnina Ptuj grupe Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu.
Vaša prezentacija je bila izrazito inspirativna i informativna, pružajući nam dublji uvid u kompaniju i njezinu ulogu u sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije.

Radujemo se budućim susretima i saradnji.Objavljeno: 12.10.2023