MINISTRICA NAUKE, VISOKOG OBRAZOVANJA I MLADIH KANTONA SARAJEVO MELIKA HUSIĆ-MEHMEDOVIĆ DANAS U RADNOJ POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

MINISTRICA NAUKE, VISOKOG OBRAZOVANJA I MLADIH KANTONA SARAJEVO MELIKA HUSIĆ-MEHMEDOVIĆ DANAS U RADNOJ POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU


Danas, 02. juna 2021. godine prof. dr Melika Husić-Mehmedović Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo zajedno sa Dekanom Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta prof. dr Muhamedom Brkom i Prodekanesom za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad Prof. dr Enisom Omanović-Mikličanin obišla je ogledni poligon Fakulteta koji se nalazi na Butmiru.

Ministrica je imala priliku pogledati aktivnosti koje Fakultet provodi u sklopu vlastitih istraživanja, kao i nekoliko naučno-istraživačkih projakata te se upoznati se sa osobljem i kapacitetima koje Fakultet posjeduje.

Posebna pažnja je posvećena projektima kao i vrhunski opremljenoj laboratoriji u sklopu Gen Banke.

Između ostaloga, predstavljeni su projekti „Testiranje primjene geotermalnog zagrijavanja u plastenicima – TREG“ koji finansira Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini; zatim SMARTWATER H2020 projekat (Promoting Smart Agricultural Water Management in Bosnia and Herzegovina).


Razgovaralo se i o budućim aktivnostima, mogućnostima koji sektor poljoprivrede ima i razvojnim projektima.Objavljeno: 03.06.2021