DAN KARIJERA 2019.

DAN KARIJERA 2019.


Približava nam se, već sada tradicionalni susret uspješnih bivših studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i onih koji će to postati, pod nazivom Dan karijera. Kao rezultat rada vrijednog tima Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Dan karijera je proteklih godina predstavljen kroz uspješnu organizaciju, a ovog decembra, osim što nas očekuju pozitivne priče uspješnih pojedinaca, pažnja će se posvetiti kreativnim radionicama, putem kojih će studenti usvojiti potrebne vještine i znanja.

Inspiritavne priče mladih ljudi iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine i u predstojećim decembarskim danima će probuditi hrabrost, odlučnost i želju studenata za vlastitim uspjehom unutar granica naše zemlje.


Dan karijera je zaista dan u kojemu se mogu desiti mnoge pozitivne promjene u mladim ljudima, tako što će se prvenstveno podsjetiti na važnost edukacije, koju zatim možemo iskoristiti da bismo bili promjena koju želimo vidjeti u našoj domovini.


Gradimo karijeru u Bosni i Hercegovini !
Objavljeno: 12.12.2019