OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE


UNIVERZITET U SARAJEVU

 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

 O B A V J E Š T E NJ E

 

 

NINA DOBRIJEVIĆ, dipl.ing.teh., branit će magistarski rad pod naslovom: „KARAKTERIZACIJA IN VIVO I IN VITRO OSLOBAĐANJA AROMA PRIMJENOM METODE PTR-MS“ dana 15.11.2019.godine u 11 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu.

 

 

 

           

                                      Odbrana magistarskog rada je javna.

 


Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu

fakulteta  svakog radnog dana  od 10 do 13 sati.

 

 

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

 Zmaja od Bosne br. 8

Objavljeno: 30.10.2019