JUNSKI (REDOVNI) LJETNI ISPITNI ROK 2023./24. PRIJAVA ISPITA I RASPORED POLAGANJA

JUNSKI (REDOVNI) LJETNI ISPITNI ROK 2023./24. PRIJAVA ISPITA I RASPORED POLAGANJA


PRIJAVA ISPITA


Prijava junskih ispita u ljetnom ispitnom roku 2023./24. godine će se vršiti isključivo preko eUNSA sistema u periodu od 07. juna.

Jedan dan prije održavanja ispita i na dan održavanja ispita studenti više neće moći izvršiti prijavu.

Studenti koji nemaju upisan ljetni semestar 2023./24. studijske godine neće moći pristupiti prijavi i polaganju ispita!

Studenti koji ne izvrše prijavu ispita putem eUNSA sistema neće moći pristupiti polaganju ispita!

Studenti su obavezni na ispit ponijeti index/upisnicu!

Molimo studente da poštuju navedeni termin za prijavljivanje ispita jer naknadna prijava neće biti moguća. U slučaju problema prilikom prijave ispita,

molimo da u što kraćem roku kontaktirate Studentsku službu.


Studentska službaObjavljeno: 05.06.2024